UA-166271347-1

Xuất xứ: Mỹ 

Nhà sản xuất:  California

Nồng độ: 10%

Giống nho: Moscato

Mầu Sắc : Trắng

- 10%

Vang Mỹ Sutter Home Moscato

369,000 ₫

410,000 ₫

Xuất xứ: Mỹ  Nhà sản xuất:  California Nồng độ: 10% Giống nho: Moscato Mầu Sắc : Trắng
Mua hàng

Xuất xứ: Mỹ 

Nhà sản xuất:  California

Nồng độ: 10%

Giống nho: Red Moscato

- 10%

Vang Mỹ Sutter Home Red Moscato

369,000 ₫

410,000 ₫

Xuất xứ: Mỹ  Nhà sản xuất:  California Nồng độ: 10% Giống nho: Red Moscato
Mua hàng

Xuất xứ: Mỹ 

Nhà sản xuất:  California

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: Sauvignon Blanc

Mầu Sắc : Trắng

- 10%

Vang Mỹ Sutter Home Sauvignon Blanc

351,000 ₫

390,000 ₫

Xuất xứ: Mỹ  Nhà sản xuất:  California Nồng độ: 13,5% Giống nho: Sauvignon Blanc Mầu Sắc : Trắng
Mua hàng

Xuất xứ: Mỹ 

Nhà sản xuất:  California

Nồng độ: 13%

Giống nho: Chardonnay

Mầu Sắc : Trắng

- 10%

Vang Mỹ Sutter Home Chardonnay

351,000 ₫

390,000 ₫

Xuất xứ: Mỹ  Nhà sản xuất:  California Nồng độ: 13% Giống nho: Chardonnay Mầu Sắc : Trắng
Mua hàng

Xuất xứ: Mỹ 

Nhà sản xuất:  California

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Mầu Sắc : Đỏ

- 10%

Vang Mỹ Sutter Home Cabernet Sauvignon

351,000 ₫

390,000 ₫

Xuất xứ: Mỹ  Nhà sản xuất:  California Nồng độ: 13,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon Mầu Sắc : Đỏ
Mua hàng