UA-166271347-1

Xuất xứ: Argentina

Giống nho:  50% Chardonay, 50% Chenin

Nồng độ: 12%

Nhà sản xuất: Bodega Finca Las Moras 

- 10%

Vang Argentina Intis White

239,400 ₫

266,000 ₫

Xuất xứ: Argentina Giống nho:  50% Chardonay, 50% Chenin Nồng độ: 12% Nhà sản xuất: Bodega Finca Las Moras 
Mua hàng

Xuất xứ: Argentina

Giống nho: 50% Merlot, 50% Malbec

Nồng độ: 13%

Nhà sản xuất: Bodega Finca Las Moras

- 10%

Vang Arentina Intis Red

239,400 ₫

266,000 ₫

Xuất xứ: Argentina Giống nho: 50% Merlot, 50% Malbec Nồng độ: 13% Nhà sản xuất: Bodega Finca Las Moras
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

- 10%

Vang Patagonia (Family Reseva)

954,000 ₫

1,060,000 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Patagonia Nồng độ: 14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon
Mua hàng