UA-166271347-1

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: San de Jose Apalta

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Chardonnay

Vang Chile Apalta Chardonnay (Reserva)

280,000 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: San de Jose Apalta Nồng độ: 14,5% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Punti Ferrer

Nồng độ: 14%

Giống nho: 100% Chardonnay

- 10%

Vang Chile Punti Ferrer Chardonnay (Reserva)

333,000 ₫

370,000 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Punti Ferrer Nồng độ: 14% Giống nho: 100% Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chile

Nhà sản xuất: San de Jose Apalta

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

 

Vang Chile Apalta Cabernet Sauvignon (Reserva)

280,000 ₫

Xuất xứ: Chile Nhà sản xuất: San de Jose Apalta Nồng độ: 14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon  
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Punti Ferrer

Nồng độ: 14%

Giống nho: 100% Cabernet Sauvignon

- 10%

Vang Chile Punti Ferrer Cabernet Sauvignon (Reserva)

333,000 ₫

370,000 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Punti Ferrer Nồng độ: 14% Giống nho: 100% Cabernet Sauvignon
Mua hàng