UA-166271347-1

Xuất xứ: Pháp

Nhà sản xuất: Château Laubès

Nồng độ: 11.5%

Giống nho: Sauvignon Gris, Sauvignon Blanc

- 10%

Vang Pháp Chateau Laubes White

535,500 ₫

595,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Nhà sản xuất: Château Laubès Nồng độ: 11.5% Giống nho: Sauvignon Gris, Sauvignon Blanc
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Nhà sản xuất: Bordeaux

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: 74% Merlot, 26% Cabernet Sauvignon

- 10%

Vang Pháp Chateau Laubes Red

535,500 ₫

595,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Nhà sản xuất: Bordeaux Nồng độ: 13,5% Giống nho: 74% Merlot, 26% Cabernet Sauvignon
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: Cabernet Franc

Nồng độ: 14%

Vang Pháp Chateau Moulin De La Faye

380,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Giống nho: Cabernet Franc Nồng độ: 14%
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: 71% Cabernet Sauvignon, 29% Merlot

Nồng độ: 13,5%

Nhà sản xuất: Margaux

- 10%

Vang Pháp Chateau Dauzac 2016

2,178,000 ₫

2,420,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Giống nho: 71% Cabernet Sauvignon, 29% Merlot Nồng độ: 13,5% Nhà sản xuất: Margaux
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: 48% Merlot, 46% Cabernet Sauvignon và 8% Petit Verdot

Nồng độ: 13%

Nhà sản xuất: Margaux

- 10%

Vang Pháp Chatea Alter ego de Palmer 2013 (Grand Cru Classe)

3,564,000 ₫

3,960,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Giống nho: 48% Merlot, 46% Cabernet Sauvignon và 8% Petit Verdot Nồng độ: 13% Nhà sản xuất: Margaux
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: 75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot

Nồng độ: 13%

Nhà sản xuất: Margaux

- 10%

Vang Pháp Chateau Lynch Moussas 2013 (Grand Cru Classe)

2,025,000 ₫

2,250,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Giống nho: 75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot Nồng độ: 13% Nhà sản xuất: Margaux
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Nồng độ: 13.5%

Giống nho: 68% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot

Nhà sản xuất: Margaux

- 10%

Vang Pháp Chateau Cantenac Brown 2013

2,880,000 ₫

3,200,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Nồng độ: 13.5% Giống nho: 68% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot Nhà sản xuất: Margaux
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Giống nho: 49% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon 11% Cabernet Franc

Nồng độ: 13%

Nhà sản xuất: Margaux

- 10%

Vang Pháp Chateau Brio de Cantenac Brown 2016

1,638,000 ₫

1,820,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Giống nho: 49% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon 11% Cabernet Franc Nồng độ: 13% Nhà sản xuất: Margaux
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Nồng độ: 13%

Giống nho: Merlot , Cabernet Franc

Nhà sản xuất: Borie Manoux

- 10%

Vang Pháp Chateau La Croix Du Casse Pomerol

1,314,000 ₫

1,460,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Nồng độ: 13% Giống nho: Merlot , Cabernet Franc Nhà sản xuất: Borie Manoux
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Nồng độ: 13%

Nhà sản xuất: Bordeaux

Giống nho: Cabernet Sauvigon

- 10%

Vang Pháp Château Tayac Margaux

1,035,000 ₫

1,150,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Nồng độ: 13% Nhà sản xuất: Bordeaux Giống nho: Cabernet Sauvigon
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Nhà sản xuất: Château Des Combes

Nồng độ: 12%

Giống nho: 60% Merlot, 10% Cabernet Franc, 30% Cabernet Sauvignon

- 10%

Vang Pháp Chateau Des Combes

814,500 ₫

905,000 ₫

Xuất xứ: Pháp Nhà sản xuất: Château Des Combes Nồng độ: 12% Giống nho: 60% Merlot, 10% Cabernet Franc, 30% Cabernet Sauvignon
Mua hàng